Privacy verklaring

Verwerking van je persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens. Winston Bed & Breakfast draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Wij zullen je gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe aanleiding is en het ook in je eigen – gekozen – belang zal zijn. In dat geval zullen wij dat expliciet vermelden.

Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door jou passief of actief verstrekte gegevens. Je hebt de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien en bij eventuele onjuistheden te laten corrigeren. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we je naar de website van Autoriteit Persoonsgegevens. Winston Bed & Breakfast spant zich in te waarborgen dat de personen die afgebeeld staan in onze uitingen goedkeuring hebben verleend aan deze uitingen. Indien je hierover opmerkingen of klachten hebt, dan kun je deze e-mailen naar: mail@winstoneindhoven.nl. Winston Bed & Breakfast behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Beveiligen:

Winston Bed & Breakfast neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Winston Bed & Breakfast maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Winston Bed & Breakfast bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Data wordt opgeslagen op servers binnen Nederland. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Winston Bed & Breakfast verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Winston Bed & Breakfast
Stratumseind 93
5611 ER Eindhoven,
Nederland
T: +31 (0)40 209 79 79
E: mail@winstoneindhoven.nl
W: www.winstoneindhoven.nl
KvK: 72205822

Volg ons op Instagram

@winstoneindhoven
🎲 Pubquiz! 🎲⁣⁣⁣
⁣⁣
Vanavond is het weer tijd voor onze maandelijkse pubquiz!⁣
⁣⁣⁣⁣
Om 20:00 uur trapt onze quiz-master Maurice af met de leukste en meest uitdagende vragen. En voor de winnaars van de avond is er natuurlijk een leuke prijs. 🏆⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
Aanvang: 19:30 uur⁣⁣⁣⁣
Start pubquiz: 20:00 uur⁣⁣⁣⁣
Einde pubquiz: 22:30 uur⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
We zijn vanavond vanaf 17:00 uur geopend voor een hapje 🍤 en een drankje 🥃 vooraf en ook tijdens de pubquiz kunnen onze tapas en shared dishes besteld worden. ⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
We hebben nog een paar tafeltjes beschikbaar. Aanmelden (gratis) voor de pubquiz kan via de link in bio!⁣⁣⁣⁣ 
⁣⁣⁣⁣
Zien we je vanavond? ✨⁣⁣⁣
⁣
——————————————————————⁣
⁣
 🇬🇧 Pubquiz! 🎲⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
Tonight it’s time for our monthly pubquiz again! 🎲⁣⁣
⁣⁣
Our quiz-master Maurice will start at 20:00 with the most fun and challenging questions. And of course we will take care of a great prize for the winners that evening! 🏆⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
Walk-in: 19:30⁣⁣⁣
Start pubquiz: 20:00⁣⁣⁣
End pubquiz: 22:30⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
We open our bistro tonight at 17:00 for a tasty bite and drink before the pubquiz starts and also during the pubquiz you can order our delicious tapas and shared dishes. 🍤🥃⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
Sign up (for free) via the link in bio!⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
See you tonight? ✨
🎲 Pubquiz! 🎲⁣⁣⁣ ⁣⁣ Vanavond is het weer tijd voor onze maandelijkse pubquiz!⁣ ⁣⁣⁣⁣ Om 20:00 uur trapt onze quiz-master Maurice af met de leukste en meest uitdagende vragen. En voor de winnaars van de avond is er natuurlijk een leuke prijs. 🏆⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ Aanvang: 19:30 uur⁣⁣⁣⁣ Start pubquiz: 20:00 uur⁣⁣⁣⁣ Einde pubquiz: 22:30 uur⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ We zijn vanavond vanaf 17:00 uur geopend voor een hapje 🍤 en een drankje 🥃 vooraf en ook tijdens de pubquiz kunnen onze tapas en shared dishes besteld worden. ⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ We hebben nog een paar tafeltjes beschikbaar. Aanmelden (gratis) voor de pubquiz kan via de link in bio!⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ Zien we je vanavond? ✨⁣⁣⁣ ⁣ ——————————————————————⁣ ⁣ 🇬🇧 Pubquiz! 🎲⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ Tonight it’s time for our monthly pubquiz again! 🎲⁣⁣ ⁣⁣ Our quiz-master Maurice will start at 20:00 with the most fun and challenging questions. And of course we will take care of a great prize for the winners that evening! 🏆⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ Walk-in: 19:30⁣⁣⁣ Start pubquiz: 20:00⁣⁣⁣ End pubquiz: 22:30⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ We open our bistro tonight at 17:00 for a tasty bite and drink before the pubquiz starts and also during the pubquiz you can order our delicious tapas and shared dishes. 🍤🥃⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ Sign up (for free) via the link in bio!⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ See you tonight? ✨